왜? (eng –> why?)

왜? (eng –> why?)

 17.17

왜? ‘Wae’ (eng –> why?)

왜? is also a very familiar Korean word to drama lovers which means ‘why?’

For fans of Korean drama and Korean cinema in general, the poster is a nice and close reminder of not one character, actress or actor.
Printable home poster, printable Hangul Poster, Korean letters, Printable Korean posters.

 

Optimal dimensions (can be printed as a smaller image):

Format – A3

Width – 42 cm

Height – 29.7 cm

It is a virtual product, intended for self-printing or printing in a professional company. If you want to ask to use the services of Fotako, where the choice, format and material, and the finished image will land at your door!

After purchase, the image file (in jpg and pdf format) will be sent to the e-mail address provided by you. It won’t have my logo on it.

000

왜? ‘Wae’ (eng –> why?)

왜? to również bardzo dobrze znane miłośnikom dramy koreańskie słowo, które oznacza ‘dlaczego?’

Dla fanów koreańskiej dramy i ogólnie kina koreańskiego plakat jest miłym i bliskim sercu przypomnieniem nie jednej postaci, akt
Printable home poster, printable Hangul Poster, Korean letters, Printable Korean posters.

Wymiary optymalne (można wydrukować jako mniejszy obraz):

Format – A3

Szerokość – 42 cm

Wysokość – 29,7 cm

Jest to produkt wirtualny, przeznaczony do samodzielnego wydruku lub wydruku w profesjonalnej firmie. Jeśli chcecie poprosić o skorzystanie z usług Fotako , gdzie wybór i format i materiał, a gotowy obraz wyląduje pod Waszymi drzwiami!

Po zakupie, plik z obrazem (w formacie jpg i pdf) zostanie przesłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Nie będzie na nim mojego logo.

Reviews(0)

There are no reviews yet.

Add a Review

Be the first to review “왜? (eng –> why?)”